Istoric

  • Aşa cum atestă documentele din arhivă liceul a fost înfiinţat în anul 1958. Iniţial a funcţionat în strada Stejarului nr.42 sub denumirea “Şcoala Medie Mixtă nr.39″. Începând din anul 1965 a devenit “Liceul nr.39″.În septembrie 1969, se mută la adresa actuală, Aleea Fuiorului nr.9, Sector 3.
  • În perioada 1971-1978 funcţionează ca liceu real-umanist, cu clase de limba italiană. Din datele statistice şi din relatările foştilor elevi şi profesori, aceasta a fost perioada de vârf a liceului. Din anul 1978 şi până în 1989 fiinţează sub numele de “Liceul industrial nr. 26 “. În anul 1990 redevine liceu teoretic ce va fi cunoscut ca Liceul Teoretic “ Liviu Rebreanu”, iar din anul 1992, este cunoscut ca Liceul Teoretic “Dante Alighieri”.
  • Schimbarea denumirii este legată de înfiinţarea unor clase bilingve ( română – italiană ) la profilul umanist al liceului care se vor extinde şi la profilul realist.
  • Începând cu anul şcolar 1996-1997 se înfiinţează în cadrul liceului şi clase gimnaziale profilate pe studiul intensiv al limbii italiene, în vederea asigurării unor candidaţi bine pregătiţi pentru învăţământul liceal. În anul 2002, se semnează un Memorandum de înţelegere bipartit între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind funcţionarea secţiilor bilingve româno italiene. Punctul forte care-i defineşte specificul în prezent şi în perspectivă îl constituie studiul limbii şi culturii italiene. Prin atestatul de competenţe lingvistice absolvenţii claselor bilingve au acces direct pe piaţa forţei de muncă. Implicarea în acest acord a reprezentat un prim pas făcut de liceu în procesul de integrare în marea familie europeană. Preocuparea pentru educaţia multietnică , a colectivului de profesori ai liceului a fost materializată, începând cu anul şcolar 2007 – 2008, dată la care fiinţează o clasă de gimnaziu cu limba italiană ca limbă maternă.