DESPRE NOI

Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” din București este o instituție școlară unde tinerii își formează o conduită și un profil cultural corespunzătoare cerințelor actuale ale societății, în contextul parteneriatului social.
Școala este deschisă tuturor celor care au nevoie de educație, indiferent de naționalitate sau etnie. De aici s-au născut proiecte de interculturalitate, diversitate, nondiscriminare și toleranță. Prin spațiul oferit Liceul teoretic ”Dante Alighieri”, susținător al unui învățământ de calitate, oferă șanse reale tuturor elevilor români, italieni de la clasele de limbă maternă, rromi etc.
Instituția dispune de condiții logistice bune pentru desfășurarea procesului instructiv educativ, planul de activitate reflectând orientarea spre formarea competențelor multidimensionale cu aspect de confort psihologic al elevilor. Există săli de clasă cu echipamente didactice moderne, spații ample destinate serviciilor culturale și sociale (cabinele ultradotate cu tehnică informațională și de comunicare, laboratoare conectate la internet), bază sportivă, bazin de înot, cantină, centru de documentare și informare, spațiu verde pentru recreere.
Educația non-formală prin metoda proiectului și-a câștigat un loc sigur în practicile Liceului teoretic ”Dante Alighieri”. S-a observat că elevii devin mai implicați atunci când au posibilitatea de a participa la activități provocatoare, competitive. În prezent se desfășoară mobilități transnaționle ale elevilor și cadrelor didactice prin intermediul proiectelor internaționale ERASMUS+ KA2:
• EPEC – Education, Profession and European Citizenship (Grecia – coordonator, România, Ungaria, Slovacia, Polonia), număr de referintă 2016-1-EL01-KA219-023428;
• SUPEER! – Science. Utility. Practice. Experiment. Exploration. Result! (România – coordonator, Grecia, Bulgaria, Turcia, Lituania), număr de referintă 2016-1-RO01-KA219-024769.
Învățarea pe bază de proiect îl conduce pe elev la investigarea unor probleme ce au ca scop obținerea unor produse finale, materiale sau spirituale. Nu întâmplător într-o societate europeană rolul educatorului este acela de a-i face pe copii să-și asume roluri active pentru a acumula abilități complexe.
Climatul stimulativ face ca școala să dezvolte o cultură diversificată care concentrează un univers de convingeri, valori și concepții superioare pentru membrii ei. De-a lungul anilor, elevii și profesorii au participat la campanii educative:
• de voluntariat, derulate la Socientatea Națională de Cruce Roșie;
• antidrog, organizate de Agenția Națională Antidrog;
• de educație civică și morală, derulate de organizația nonguvernamentală Salvați copiii!!
• de antreprenoriat și carieră, organizate de Junior Achievenents.
• de cunoaștere și aprofundare a științelor, derulate prin proiectele BASF-CHEMGENERATION și Bucharest Science Festival.
Corpul profesoral, cu expriență, este format din cadre didactice, majoritatea calificate, titulari cu performanțe didactice și științifice, autori de manuale, culegeri, programe școlare, membrii în comisii naționale de curriculum, participanți la cursuri de formare și perfecționare. Numeroși profesori au absolvit cursurile de limba italiană organizate de Institutul Italian de Cultură “Vito Grasso”. Ca urmare a predării la clasă a disciplinelor și în limba italiană, elevii de la profilul limba italiană maternă, au susținut și promovat, în limba italiană, examenul de bacalureat la proba de fizică, chimie, biologie sau informatică.
Liceul Teoretic ”Dante Alighieri” este o instituție cu o cultură și o fizionomie proprii, cu o echipă managerială vizionară care valorifică optim resursele artei didactice dar și ca grup social dintr-o comunitate pașnică plasată într-un mediu sănătos. Patronul spiritual al liceului, scriitorul Dante Alighieri, personalitate-model, a impus tuturor factorilor implicați necesitatea unui proiect anual, intitulat Zilele Dante, devenind sesiune de comunicări. Ceremonii de seamă sub auspiciile scriitorului universal sunt Zilele interculturalității, a Francofoniei, Ziua mondială a educației, Ziua Europei etc.
Realizând o radiografie complexă a performanțelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018 pot fie menționate la nivel de municipiu:
Locul I la concursul ”5 Teatre 5 Licee”, Trupa de teatru Insieme;
Locul I la radiofuziunea Română, Teatru radiofonic;
Locul I și II, Balul Elevilor Bucureșteni;
Locul I și II , Teatru de improvizație, Jurnalul Ariadnei;
Locul I, echipa de volei fete, Olimpiada Națională a Sportului;
Locul II, echipa de volei fete, Festivalul Sportului;
Locul I elevii: Breza Delia, Șișman Mihai și Drogoreanu Thea, clasa a X-a G, Concurs de proză cu publicarea textelor editura EIKON;
Locul III, Concurs FlashMob-Generația în mișcare;
Locul III, Zisu Mihaela Alexandra, clasa a XII-a A, Concursul de eseuri “Antim Ivireanu”.
Deviza concursurilor și olimpiadelor școlare înseamnă: stabilitate, norme și formare continuă și dincolo de porțile școlii. Pot fi enumerate următoarele premii obținute de elevii noști la nivel național:
Premiul I, Marinescu Anca Maria, clasa a IX-a E, Olimpiada de Limbi Romanice;
Premiul I, Pădureț Felicia Livia, clasa a XII- a E, Olimpiada de Limbi Romanice;
Premiul II, Echipă Volei Fete, clasa a X-a E, Olimpiada Națională a Sportului Școlar;
Premiul II, Mazilu Ana, clasa a VI-a A, Concursul “Creează cu scop”;
Premiul III, Zisu Alexandra Mihaela, clasa a XII-a A, Olimpiada de Științe Socio-Umane;
Premiul III, Chioveanu Maia Mihaela, clasa a V-a B, Concursul “Creează cu scop”;
Mențiune specială, Irimieș Mihaela Elena, clasa a X-a E, Olimpiada de Limbi Romanice;
Mențiune, Marin Edward Christian, clasa a X-a D, Olimpiada de Tehnologia Informației;
Mențiune, Dincă Alin Petre Cristian, clasa a X-a C, Concursul “Creează cu scop”;
Mențiune, Ciobanu Elena Gabriela, clasa a VIII-a, Olimpiada de limbi clasice;
Mențiune, Tănase Alexia, clasa a VIII-a, Olimpiada de limbi clasice;
Medalie de bronz, Ciocaru Cristina, clasa a IX-a B, Olimpiada de Tehnologia Informației.